Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 10. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 18. 10. 2021, 3:10:25

Svátek

Svátek má Lukáš

Pověřenec GDPR:

Dana Krchová

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Ve školním roce 2019-20 rozšiřuje Středisko výchovné péče Svitavska Alfa své služby o internátní pobyt. Jedná se o jednu výchovnou skupinu s maximální kapacitou osmi chlapců navštěvující druhý stupeň základní školy. Délka pobytu v internátním oddělení je zpravidla 8 týdnů.

foto statek

Přijetí klienta do péče

Pobyt ve středisku je dobrovolný ze strany dítěte a jeho zákonného zástupce. Nástup klienta je pak možný pouze na základě doporučení ambulance (pobytu musí předcházet min. 3 ambulantní konzultace). Nebo na základě písemného doporučení spolupracujících organizací (SVP, kurátor pro mládež, psycholog, psychiatr, aj.), které s klientem a jeho rodinou spolupracují.

Nástupním dnem klienta je zpravidla úterý mezi 10 a 14 hodinou. Termín nástupu je nutné dohodnout individuálně s odbornými pracovníky dle aktuální situace.

Během pobytu v dopoledních hodinách probíhá vyučování, na než odpoledne navazují výchovné a terapeutické činnosti. Plně se využíváme přirozené možnosti venkova, aktivit v přírodě a na statku. Stěžejním kamenem našich činností je aktivizace zodpovědnosti dítěte. Součástí pobytu klienta je nejen spolupráce s dítětem, ale také pravidelné konzultace odborného pracovníka střediska s rodiči. Rodičům rovněž nabízíme účast na rodičovských skupinách. V průběhu pobytu dítěte rovněž vstupujeme do kontaktu s kmenovou školou dítěte. Nabízíme odborné konzultace vyučujícím a hledáme společné cesty pro opětovné zapojení dítěte do výuky.

Pro telefonický kontakt rodičů s dítětem je k dispozici tel. 734 355 516 ve večerních hodinách cca od 20:00 do 20:45 hod.

Při nástupu klienta nám rodiče předávají:

 • výpis z lékařské dokumentace,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 dnů),
 • kopie zpráv z odborných vyšetření (např. psychologické, etopedické, pedopsychiatrické, zprávy z Pedagogicko-psychologické poradny apod.)
 • učební plán z kmenové školy žáka (viz Učební plán)
 • kopie posledního školního vysvědčení nebo výpisu ze školní matriky,
 • rodný list – kopie,
 • občanský průkaz (klienti starší 15-ti let),
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny klienta,
 • očkovací průkaz,
 • v případě, že klient užívá léky, tak množství léků na celý pobyt /cca tedy na 60 dní/, případně zajistí recept na jejich vydání, brýle atd.,
 • kapesné pro dítě,
 • oblečení (viz Seznam věcí pro pobyt)

NEDOPORUČUJEME mobilní telefon.

Platba za pobyt

Pobyt ve středisku je placenou službou. Částka za pobyt klienta v SVP Svitavska Alfa se skládá z úplaty za stravování v denní částce rozdělené do kategorií dle věku klienta a úplaty za lůžko.

Stravné je stanoveno v souladu s Vyhláškou č. 107/2007 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou přitom strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.

114,- pro klienta ve věkové kategorii od 7 do 10 let x 60 dnů=6.840,- Kč 

123,- pro klienta ve věkové kategorii od 11 do 14 let x 60 dnů = 7.380,- Kč

136,- pro klienta ve věkové kategorii 15 a více let x 60 dnů=8.160,- Kč   

Částka za lůžkovné je stanovena v souladu s Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče a to za každý započatý kalendářní měsíc ve výši 120,-Kč.

Úplata za ubytování se nemění, i když klient není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.

Platbu za pobyt provedou rodiče buď před nástupem klienta na pobyt v plné výši na účet č. 3649207309/0800 vedený u ČS Svitavy, VS je datum narození dítěte. Zaplatit je možné i v hotovosti, nejpozději v den přijetí klienta k pobytu.

Při nástupu předá rodič pracovníkovi střediska také kapesné pro dítě v minimální hodnotě 100,- Kč. Doporučujeme na celou dobu pobytu částku v hodnotě 300,- Kč.

4. Ukončení pobytu 

Ukončení pobytu v řádném termínu je stanoveno buď smlouvou o přijetí klienta, nebo jinak předem dohodnuto. Pobyt řádně končí ve čtvrtek v dopoledních hodinách.

V den ukončení pobytu klienta obdrží zákonný zástupce vyúčtování kapesného a na vyžádání i kopii záznamů o výši a průběhu vydávání kapesného a vyúčtování pobytu. 

Při vyúčtování pobytu jsou případně zákonným zástupcům zaúčtovány i úhrady vzniklých škod způsobených vlastním zaviněním dítěte. 

Po ukončení pobytu dítěte je odbornými pracovníky střediska zpracována Závěrečná zpráva o klientovi a Zpráva pro jeho kmenovou školu vč. výchovných doporučení, návrhu známek a zhodnocení chování klienta v průběhu výuky.

 

Seznam věcí pro pobyt - zde ke stažení

 

Učební plán pro kmenovou školu klienta - zde ke stažení