Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 10. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, na SV až oblačno. Denní teploty 12 až 16°C, na SV okolo 10°C. Noční teploty 5 až 1°C.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 18. 10. 2021, 3:42:54

Svátek

Svátek má Lukáš

Pověřenec GDPR:

Dana Krchová

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

NABÍZENÉ SLUŽBY

 

 • Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika dětí – dětem, rodičům i učitelům pomáhá středisko zjišťovat příčiny výchovných potíží a poruch chování dětí. Cílem je pak hledat vhodné postupy a východiska pro řešení aktuálních problémů – např. nerespektování autorit (rodičů či učitelů), záškoláctví, agresivní projevy, lži, podvody, krádeže a jiná trestná činnost, kontakty s rizikovou partou, toulání a útěky z domu, apod.
 • Výchovné a psychologické poradenství – v důvěrném poradenském rozhovoru si rodiče mohou ověřit vhodnost vlastních výchovných přístupů vůči dítěti, konfrontovat sporné momenty i působení vnějších činitelů, které nemohou výchovně ovlivnit. Součástí jsou samozřejmě doporučení stran výchovných postupů, možného působení na dítě, či nasměrování na adekvátní poradenská zařízení a specialisty
 • Odborná pomoc při podezření, že je dítě šikanováno – v případech školní šikany lze využít propracovaný systém pomoci, ve kterém je možné i za přispění dalších spolupracujících institucí hledat účinné způsoby řešení nepříznivého stavu (služba je určena dětem, rodičům i školám) 
 • Odborná psychoterapeutická pomoc při zvládání krizových stavů, vztahových a osobních problémů dětí a adolescentů – jde o dlouhodobější formy spolupráce, kdy klienti prostřednictvím hlubšího sebepoznání objevují vlastní zdroje pro překonávání svých problémů (akutní krizové stavy, poruchy chování, sociální izolovanost, školní fobie, depresivní stavy, partnerské a další specifické problémy adolescentů, apod.).
 • Diagnostika a následná péči o děti týrané a zneužívané – v případech podezření na týrání či zneužívání dětí je důležité buď přímo, nebo ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně – právní ochrany dětí pověřených městských úřadů v regionu zajistit možnost hledat vhodné způsoby péče a pomoci takto ohroženým dětem
 • Metody rodinné terapie – práce s celou rodinou může být velmi efektivní způsob řešení konkrétních obtíží. Pokud je jejich příčinou výraznější nerovnováha v systému rodinných vztahů, pak je možné pokusit se společnou prací zprostředkovat žádoucí změny směřující k řešení problémů dítěte i rodiny
 • Psychologická vyšetření se zaměřením na profesní orientaci dítěte – volba vhodného studijního nebo učebního oboru u dítěte na konci povinné školní docházky je důležitým předpokladem pro jeho další úspěšné začleňování do společnosti.  
 • Specifická práce s nezletilými a mladistvými pachateli trestné činnosti – jde o speciální programy, ve kterých figurují jako partneři další instituce. U některých dětí a mládeže, které porušili právní řád, lze na podnět úřadů využít nabídku našich služeb, jako jednu z forem uloženého alternativního trestu. Tato soudně uložená spolupráce (na základě zákona 218/2003 Sb., §93 odst.1, písm. d) získává stále větší prostor.
 • Interaktivní preventivně výchovné programy pro třídní kolektivy – jde o realizaci programů pro třídy, ve kterých se vyskytují vztahové problémy (nemusí se ještě jednat o šikanu, ale třídní klima je takové, že by se zde později mohla šikana vyskytnout). Provádí se diagnostika třídy a následuje práce na zlepšení třídního klimatu. Programy jsou koncipovány pro třídní kolektivy jak základních škol, tak i škol středních. Program má strukturu několika setkání, v rámci kterých proběhne sociometrie, navazujeme podle věku a typu problému s interaktivní částí, která sestává z technik a činností podporujících učení se sociálním dovednostem, často plní i funkci diagnostickou. Žáci jsou zároveň vedeni k samostatnosti v uvažování, ke kultuře projevu, učí se formulovat své myšlenky a uvažovat o problému samostatně. Součástí je užší komunikace se pedagogy a zákonnými zástupci.
 • Interaktivní preventivně výchovné programy pro klienty – jde o realizaci jednodenních setkání pro vybranou skupinu klientů, se kterými se v rámci vrstevnické skupiny pracuje na změně nežádoucího chování.
 • Celodenní péče o děti s hlubšími potížemi v chování – kombinace dopoledního plnění povinné školní docházky s odpoledním propracovaným programem. Mezi hlavní cíle patří zintenzivnění režimového vedení dětí, zlepšení školní docházky a prospěchu, zefektivnění využití volného času a zároveň vtažení do systematické péče rodinného i školního prostředí.